Volunteer Travel for Seniors and Baby Boomers

Tingnan ang Mundo Habang Pagtulong sa Iba

Ang mga boluntaryong bakasyon, na kung minsan ay tinatawag na "voluntours" o "paglilingkod sa pag-aaral ng serbisyo," ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na magbigay ng isang bagay habang nagbibiyahe. Anuman ang iyong mga kasanayan o interes, maaari mong mahanap ang isang rewarding volunteer karanasan sa bakasyon sa pamamagitan ng pambansa at internasyonal na organisasyon. Tingnan natin ang ilan sa mga grupong ito.

Earthwatch Institute

Inilalabas ng Earthwatch Institute ang mga boluntaryo sa mga proyekto sa pananaliksik at pag-aaral ng agham.

Gumagana ang mga boluntaryo sa larangan na may mga siyentipiko, mga eksperto sa konserbasyon at mga tagapagturo sa iba't ibang uri ng mga takdang-aralin. Noong 2007, 38 porsiyento ng mga boluntaryo ng Earthwatch ay 50 o mas matanda. Ang Earthwatch ay nagpopondo ng mga proyekto bawat taon sa iba't ibang mga siyentipikong larangan, kabilang ang pampublikong kalusugan, marine science at conservation biology.

Makakahanap ka ng mga pagkakataon para sa boluntaryo na tumutugma sa iyong mga interes, badyet at mga kagustuhan sa bakasyon sa pamamagitan ng paggamit ng madaling gamitin na search engine ng search engine ng Earthwatch. Dahil ang Earthwatch ay nag-aalok ng iba't ibang mga biyahe, dapat mong basahin nang mabuti ang paglalarawan ng biyahe ng ekspedisyon. Ang ilang mga biyahe ay kasama ang mga kaluwagan at pagkain, ngunit ang iba ay hindi. Ang mga haba ng paglalakbay at mga antas ng kahirapan ay nag-iiba rin. Ang mga presyo ng paglalakbay ay hindi kasama ang transportasyon papunta at mula sa lokasyon ng ekspedisyon, ni hindi kasama ang mga visa. Ang seguro sa seguro sa paglalakbay at emergency evacuation insurance ay kasama sa presyo ng iyong ekspedisyon maliban kung sumasali ka sa isang isang-araw na programa.

Ang mga ekspedisyon ng Earthwatch ay nagaganap sa labas at sa loob. Maaari mong mahanap ang iyong sarili sa cataloging specimens ng halaman sa Smithsonian Institution's National Museum of Natural History sa Washington, DC, o pagbibilang ng mga dolphin sa baybayin ng isla ng Vonitsa sa Greece. Maliban kung ikaw ay pagpunta sa isang diving trip, walang espesyal na pagsasanay ay kinakailangan.

Cross-Cultural Solutions

Ang Cross-Cultural Solutions ay nagbibigay ng mga boluntaryo ng pagkakataong matulungan ang mga tao sa siyam na bansa. Ang internasyonal na organisasyon na ito ay nagtataguyod ng mga biyahe na may iba't ibang haba. Ang programa ng Volunteer Abroad ay mula sa dalawa hanggang 12 na linggo ang haba.

Sa isang boluntaryong paglalakbay sa Cross-Cultural Solutions, maaari kang gumastos ng oras na pagtulong sa isang lokal na pagkaulila o pagtulong sa mga matatanda sa araw-araw na gawaing pang-housekeeping. Tinutukoy ng Mga Solusyon sa Cross-Cultural kung saan mo gagana batay sa iyong mga kasanayan, interes at haba ng paglalakbay. Ang mga pagkain, panuluyan at mga aralin sa wika ay ibinigay, ngunit kakailanganin mong bayaran ang iyong transportasyon papunta at mula sa iyong patutunguhan. Ang serbisyo sa paglalaba, visa, pagbabakuna at tawag sa telepono ay responsibilidad mo. Nagbibigay ang Cross-Cultural Solutions ng travel medical insurance para sa mga boluntaryo nito.

Tinatayang sampung porsiyento ng mga boluntaryo ng Cross-Cultural Solutions ay 50 o mas matanda, ayon kay Kam Santos, Direktor ng Komunikasyon ng Cross-Cultural Solutions.

Ang mga boluntaryo ng Cross-Cultural Solutions ay nagtatrabaho sa lokal na pamayanan para sa apat o limang oras bawat araw ng linggo. Ginugugol nila ang mga araw ng hapon sa hapon na nagsasagawa ng iba't ibang mga gawain, kabilang ang mga lektura, mga paglalakbay at mga aktibidad sa kultura. Ang katapusan ng linggo at ilang hapon at gabi ay nakalaan para sa libreng oras.

Sinabi ni Santos na maraming mga boluntaryo ang pinili upang maglakbay sa paligid ng kanilang host country o tuklasin ang lokal na lugar.

Dahil ang mga boluntaryo ng Cross-Cultural Solutions ay nagtatrabaho sa maraming bansa, dapat mong maingat na isaalang-alang ang lahat ng aspeto ng iyong biyahe bago magreserba ng espasyo. Ang ilan sa mga "Home-Base" na mga kaluwagan ay matatagpuan sa mga lugar kung saan ang mainit na tubig o kuryente ay kulang sa supply. Hindi available ang mga pribadong kuwarto. Siyempre, ang pamumuhay na tulad ng mga naninirahan sa komunidad - o malapit dito - ay bahagi ng kung anong paglalakbay ng boluntaryo ang lahat.

Tirahan para sa Sangkatauhan International

Ang Habitat for Humanity International, isang organisasyong Kristiyano na hindi kumikita sa mga kaanib sa mahigit 90 bansa, ay nakatuon sa pagbibigay ng abot-kayang pabahay para sa mga pamilyang may mababang kita. Ang mga pamilyang may kasosyo ay dapat maglagay ng minimum na bilang ng mga oras ng trabaho, na tinatawag na "equity sweat," patungo sa pagtatayo ng kanilang tirahan.

Ang mga koponan ng mga boluntaryo, na itinuro ng mga sinanay na lider ng crew, ay nagtatrabaho sa mga homebuilding na gawain.

Ang tahanan ay nag-aalok ng maraming iba't ibang uri ng mga programang boluntaryo. Halimbawa ng RV Care-a-Vanners ng Habitat, dalhin ang kanilang mga RV upang bumuo sa buong bansa. Ang RV Care-a-Vanners ay gumugol ng dalawang linggo na nagtatrabaho sa mga proyekto sa pagtatayo ng bahay. Ang Habitat ay nagbibigay ng mababang gastos na RV hookups para sa mga boluntaryo. Tulad ng lahat ng pagkakataon sa pagbuo ng Habitat, ang kailangan mong dalhin ay isang hanay ng mga personal na tool sa kamay, mga sapatos na pang-trabaho, guwantes at isang nais na puso. Hindi mo kailangang malaman ang tungkol sa pagtatayo ng bahay; ipapakita sa iyo ng pinuno ng Habitat crew kung ano ang gagawin.

Kung nais mong makatulong na bumuo ng mga bahay na malayo sa bahay, nag-aalok ang Habitat ng Programang Global Village sa mga bansa sa Africa, Europe, Asia at North at South America. Sa isang biyahe sa Global Village, gugugulin mo ang karamihan ng iyong oras na pagtulong upang bumuo ng mga tahanan, ngunit magkakaroon ka ng oras para sa paglalakbay at / o lokal na pagliliwaliw. Kasama sa mga bayarin sa paglalakbay sa Global Village ang panunuluyan, pagkain, transportasyon sa lupa at seguro. Hindi kasama ang transportasyon papunta at mula sa iyong patutunguhang bansa. ( Tip: Ang mga kalahok sa Global Village ay dapat nasa mabuting pisikal na kalusugan.)

Ang isa pang paraan upang makatulong sa isang proyekto ng Habitat sa isang panandaliang batayan ay ang makipag-ugnayan sa isang lokal na Habitat for Humanity affiliate at magtanong tungkol sa pagsali sa isang build para sa ilang araw. Ang tahanan ng Sangkatauhan ay nagtataguyod din ng mga lokal na Women Build at Veterans Build events.